سلامتي المپیک المپیک برگزاری کمیسیون انتخابات

سلامتي: المپیک المپیک برگزاری کمیسیون انتخابات ورزشکاران ورزشکاران دوپینگی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار پزشکی آلودگی هوا، ارتکاب جرایم را زیاد کردن می دهد

محققان انگلیسی اعلام کردند: آلودگی هوا به علت زیاد کردن سطح استرس افراد، میزان ارتکاب به جرایم را در شهرهای بزرگ زیاد کردن می دهد. 

آلودگی هوا، ارتکاب جرایم را زیاد کردن می دهد

آلودگی هوا، ارتکاب جرایم را زیاد کردن می دهد

عبارات مهم : محققان

محققان انگلیسی اعلام کردند: آلودگی هوا به علت زیاد کردن سطح استرس افراد، میزان ارتکاب به جرایم را در شهرهای بزرگ زیاد کردن می دهد.

به گزارش ایرنا از روزنامه دیلی میل، محققان دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن در یک تحقیق ارتباط میان ارتکاب به جرایم و کیفیت هوا را در پایتخت انگلیس بررسی کردند.

آنها متوجه شدند که سطوح بالای آلودگی هوا میزان ارتکاب به جرایم کوچک مانند دزدی از فروشگاه ها و کیف زنی را زیاد کردن می دهد.

آلودگی هوا، ارتکاب جرایم را زیاد کردن می دهد

اما به نظر نمی رسد که آلودگی هوا تاثیر زیادی بر جدی ترین جرایم مانند قتل، آسیب شدید به بدن و تجاوز داشته باشد.

محققان می گویند، زمانی که سطح دود و آلودگی در شهرها زیاد کردن می یابد میزان ارتکاب به جرایم نیز اوج می رود لیکن هوای سمی باعث زیاد کردن سطح هورمون استرس (کرتیزول) در بدن می شود.

محققان انگلیسی اعلام کردند: آلودگی هوا به علت زیاد کردن سطح استرس افراد، میزان ارتکاب به جرایم را در شهرهای بزرگ زیاد کردن می دهد. 

آنها خاطر نشان کردند که این تحقیق جهت سایر شهرهای بزرگ مانند شیکاگو و نیویورک که از سطوح بالای آلودگی هوا و جرایم برخوردارند، نیز پیامدهایی دارد.

محققان در این مطالعه متوجه شدند، به ازای هر زیاد کردن 10 امتیازی در اندازه گیری آلودگی هوا، میزان ارتکاب به اجرام به اندازه 0.9 درصد زیاد کردن می یابد و زیاد کردن بیش از 35 امتیازی در اندازه گیری آلودگی هوا، میزان ارتکاب به جرایم را 2.8 درصد زیاد کردن می دهد.

واژه های کلیدی: محققان | آلودگی | آلودگی هوا | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs