سلامتي المپیک المپیک برگزاری کمیسیون انتخابات

سلامتي: المپیک المپیک برگزاری کمیسیون انتخابات ورزشکاران ورزشکاران دوپینگی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار حوادث عامل مهم آدم ربایی بخاطر سرطان فوت کرد ، ربودن شوهر با توطئه زن بدنبال اختلاف خانوادگی

هنگام ظهر مرد جوانی برابر مدرسه دختر خردسالش در نارمک ایستاده بود تا او را با خود به منزل برساند، غافل از اینکه سرنشینان یک ماشین در آن سوی خیابان کمین کرده‌اند

ربودن شوهر با توطئه زن بدنبال اختلاف خانوادگی/عامل مهم آدم ربایی بخاطر سرطان فوت کرد

عبارات مهم : ماشین

هنگام ظهر مرد جوانی برابر مدرسه دختر خردسالش در نارمک ایستاده بود تا او را با خود به منزل برساند، غافل از اینکه سرنشینان یک ماشین در آن سوی خیابان کمین کرده اند تا نقشه عجیب ربودن اش را اجرا کنند.

کشور عزیزمان ایران نوشت: مرد جوان در انتظار بیرون آمدن فرزندش بود که ناگهان سه مرد ناشناس از ماشین ال 90 پیاده شدند و با معرفی خود گفتند: «ما مأمور هستیم و برگ جلب تو را داریم، بعد بدون سر و صدا و اعتراض باید همراه ما بیایی.» آن وقت مردان ناشناس او را در برابر چشمان دختر خردسالش به درون ماشین ال 90 انداختند؛ دستبند به دست هایش زدند و بعد از بستن چشم هایش بسرعت راه افتادند.

ربایندگان در بین راه با ترساندن و ارعاب مقداری مشروب در دهانش ریختند و چند فشنگ جنگی هم در جیب اش گذاشتند، سپس او را به پایگاه بسیج تحویل دادند،اما هنگامی که در پایگاه به بازجویی از او پرداختند متوجه شدند که مرد نگون بخت در دام چند شیاد مأمورنما افتاده هست. به همین خاطر از او درخواست کردند به پلیس آگاهی شکایت کند.

عامل مهم آدم ربایی بخاطر سرطان فوت کرد ، ربودن شوهر با توطئه زن بدنبال اختلاف خانوادگی

به دنبال شکایت «امیر»، کارآگاهان پلیس به تحقیق دراین باره پرداختند تا اینکه به اختلاف های دنباله داراو با همسرش سمانه پی بردند. ساعاتی بعد هم مأموران رد مأموران قلابی را به دست آورده و سه متهم بازداشت شدند. آنها نیزگفتند از سوی یک مرد جوان به نام داوود و به دستور سمانه -همسر امیر- جهت پاپوش ساختن جهت این مرد اجیر شده است بودند.

صبح دیروز متهمان پرونده که با گارانتی آزاد بودند جهت دومین بار در شعبه یازدهم دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران حضور یافتند تا محاکمه شوند.

هنگام ظهر مرد جوانی برابر مدرسه دختر خردسالش در نارمک ایستاده بود تا او را با خود به منزل برساند، غافل از اینکه سرنشینان یک ماشین در آن سوی خیابان کمین کرده‌اند

در ابتدای جلسه دادگاه که به ریاست قاضی متین راسخ برگزار شد ابتدا شاکی (امیر) به تشریح ماجرا پرداخت و گفت: من و همسرم با هم اختلاف داشتیم ولی قرار گذاشته بودیم تا بزرگ شدن دخترمان با هم زیر یک سقف زندگی کنیم، ولی یک روز که از محل کارم به منزل برگشتم متوجه شدم همسرم همه وسایل منزل را جمع کرده و با خود برده هست. من هم از او شکایت کردم و به ناچار همراه دخترم جهت زندگی به منزل مادرم رفتیم.

در دادسرا بود که نخستین بار با داوود روبه رو شدم. او صاحب منزل همسرم بود که همراه سمانه به دادسرا آمده بود. بعد از چند جلسه، دیگر پیگیر پرونده نشدم تا اینکه مأموران قلابی مرا ربودند و بعد از کتک زدنم و گرفتن چند امضا و خوراندن مشروب مرا تحویل پایگاه بسیج دادند. آنها جهت به دام انداختنم چند تیر جنگی هم در کیفم جاسازی کرده بودند که بعد از مطرح کردن شکایت در پلیس آگاهی گفتم به همسرم و صاحب منزل اش مشکوک هستم و به این ترتیب آنها بازداشت شدند.

سپس برادر داوود که در جلسه حضور داشت به قضات گفت: برادرم به بیماری سرطان مبتلا بود و 2ماه قبل در بیمارستان جان سپرد. (وی مدارک و گواهی فوت برادر را نیز به دادگاه ارائه داد.)

عامل مهم آدم ربایی بخاطر سرطان فوت کرد ، ربودن شوهر با توطئه زن بدنبال اختلاف خانوادگی

سپس سه متهم دیگر به دفاع پرداختند. یکی از آنها گفت: من از نقشه داوود بی خبر بودم. او گفته بود امیر (شوهر سمانه) در قاچاق مواد منفجره و سلاح دست دارد. داوود وعده داده بود اگر او را بگیریم و تحویل پلیس بدهیم کار مناسبی جهت ما پیدا می کند. به همین خاطر حاضر شدم در اجرای نقشه به او کمک کنم. ما امیر را به زور سوار ماشین کردیم ولی داوود در مسیر به زور به او مشروب خوراند تا وی را تحویل پلیس بدهد. آنجا بود که من متوجه نقشه انتقام گیری شدم ولی دیگر کاری از دستم ساخته نبود. دو متهم دیگر نیز گفتند از نقشه شوم داوود بی خبر بودند و حتی بعد از اینکه فهمیده اند او قصد پاپوش ساختن جهت مرد جوان را داشته با او درگیر شده است اند.

در این دادگاه سمانه هم به دفاع ازخود پرداخت و گفت: باور کنید هیچ ارتباطی با داوود نداشتم. او صاحب منزل ام بود ولی هنگامی که فهمید همسرم به خاطر بردن وسایلم از منزل اش، از من شکایت کرده قول داد به من کمک کند، حتی در یکی از جلسات دادگاه قبلی هم حاضر شد، ولی او حرفی راجع به آدم ربایی و تنبیه شوهرم به من نزده بود و هیچ وقت جهت ربودن همسرم از او کمک نخواسته بودم.»

هنگام ظهر مرد جوانی برابر مدرسه دختر خردسالش در نارمک ایستاده بود تا او را با خود به منزل برساند، غافل از اینکه سرنشینان یک ماشین در آن سوی خیابان کمین کرده‌اند

بدین ترتیب قضات درپایان جلسه وارد شور شدند و در حالی که شاکی پرونده از شکایت علیه همسرش و یکی از متهمان صرف نظر کرد، قرارشد بزودی حکم خود را صادرکنند.

واژه های کلیدی: ماشین | اختلاف | دادگاه | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs